Идва час за всичко, има време, отредено за всяко нещо под небето:

 • време за раждане и време за умиране,
 • време за садене и време за изкореняване на насаденото,
 • време за убиване и време за изцеление,
 • време за събаряне и време за градене,
 • време за ридание и време за смях,
 • време за тъга и време за ликуване,
 • време за разхвърляне на камъни и време за събирането им,
 • време за прегръдки и време да ги отбягваш,
 • време за търсене и време за загубване,
 • време за пазене и време за пилеене,
 • време за раздиране и време за зашиване,
 • време за мълчание и време за говорене,
 • време за любов и време за омраза,
 • време за война и време за мир.
Еклесиаст, 3:16

ВРЕМЕ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно

Партньори